Ocena wpływu dyrektywy parlamentu europejskiego...

OCENA WPŁYWU DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EGZEKWOWANIA DYREKTYWY 96/71/WE DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG NA RYNEK PRACY, NA POLSKICH EKSPORTERÓW USŁUG ORAZ NA FINANSE PUBLICZNE

 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04