Obszar badań Instytutu

Do najważniejszych obszarów badawczych Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego - www.izt.org.pl zaliczyć należy:

  1. analizy polskiego prawodawstwa i orzecznictwa oraz praktyki urzędów w zakresie stosowania prawa,
  2. analizy prawodawstwa państw członkowskich UE,
  3. analizy orzecznictwa oraz praktyki urzędów państw członkowskich UE w zakresie stosowania przepisów regulujących status pracowników delegowanych,
  4. analizy w zakresie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04