O Instytucie

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego - www.izt.org.pl jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w sposób interdyscyplinarny.

Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach jedyne w skali kraju.

Instytut jest organem Izby Pracodawców Polskich

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04