Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE) by Institute for Cross Border Employment

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego we współpracy z Europejską Federacją Pracodawców EEEV i Izbą Pracodawców Polskich IPP zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym studium podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia:

Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE)

by

Institute for Cross Border Employment

Posting of workers in Europe | Cross-Border Employment in Europe

Program MCBE przeznaczony jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów HR, eksportu, księgowości i płac firm, które kierują personel za granicę.

Studium trwa jeden trymestr, odbywa się w ramach kursów online (18 sesji wykładowych) oraz na dwóch jednodniowych seminariach w Krakowie i wieńczy je egzamin oraz praca dyplomowa.

Wykłady prowadzone są w języku angielskim, niemieckim lub polskim (do wyboru przez uczestnika).
Uczestnicy Studium otrzymują Dyplom Ukończenia Studium:

Master of Cross-Border-Employment Business  (MCBE)

by

Institute for Cross Border Employment

Rozpoczęcie zajęć: indywidualnie w dowolnym momencie (dwie obowiązkowe - data do wyboru - sesje w Krakowie odbywają się we wrześniu, październiku, listopadzie, styczniu, marcu, kwietniu i w maju.
Zapisy w dowolnym momencie.
Kierownik naukowy Studium: dr Joanna Bzdok
Sekretarz Studium: Robert Grzegorzak
Warunki, jakie musi spełnić uczestnik Studium: wykształcenie wyższe lub licencjat i przynajmniej rok stażu pracy na stanowisku związanym z delegowaniem personelu za granicę. Na studium kierują wyłącznie firmy delegujące personel za granicę.

Zakres tematyczny Studium:

  • Delegowanie pracowników za granicę
  • Delegowanie pracowników tymczasowych za granicę
  • Delegowanie zleceniobiorców za granicę
  • Zagraniczne podróże służbowe
  • Ubezpieczeniowe aspekty delegowania (formularze A1, podstawa wymiaru składek)
  • Podatkowe aspekty delegowania (zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm, zasada 183 dni)
  • Europejskie przepisy o delegowaniu pracowników i ich implementacja w wybranych krajach europejskich.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków z zakresu transgranicznego zatrudnienia.

Opłaty:

  • 5.400,00 EUR - opłata regularna
  • 2.400,00 EUR - osoby kierowane przez firmy będące członkami zwyczajnymi Sekcji Delegowanie IPP
  • 1.800,00 EUR - osoby kierowane przez firmy będące członkami Sekcji Delegowanie Premium IPP oraz przez firmy obsługiwane na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood.

Opłata od drugiej osoby zgłoszonej na Studium przez tą sama firmę: - 25%.

Opłata od trzeciej i następnej osoby zgłoszonej na Studium przez tą sama firmę: - 50%.

Do podanych cen należy doliczyć Vat 23%.

 

 

Formularz zgłoszenia:

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04