Działalność Instytutu dla wymiaru sprawiedliwości oraz dla osób fizycznych i prawnych

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego - www.izt.org.pl

  1. sporządza ekspertyzy na potrzeby postępowań sądowych prowadzonych w kraju i za granicą - na zlecenie sądów powszechnych, stron i pełnomocników sporów sądowych,
  2. przygotowuje projekty aktów prawnych regulujących status pracowników delegowanych za granicę,
  3. przygotowuje publikacje n/t zatrudnienia transgranicznego,
  4. prowadzi działalność szkoleniową w zakresie objętym problematyka badawczą.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04