CBE 701-2017/2018 - System Zarządzania Delegowaniem Pracowników

Normę CBE 701-2017/2018 może wdrożyć każde przedsiębiorstwo delegujące pracowników za granicę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia wielkość firmy - do wymagań normy CBE 701-2017/2018 mogą dostosować się kilkutysięczne wielooddziałowe korporacje, małe rodzinne firmy, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych firm jest delegowanie pracowników za granicę.
Do najważniejszych korzyści wprowadzenia normy CBE 701-2017/2018 należą:
 • Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku oraz przestrzegającej wymaganych prawem procedur,
   
 • Uporządkowanie dokumentacji eksportowej, wprowadzenie racjonalnego zarządzania ryzykiem,
   
 • Podniesienie jakości świadczonych usług,
   
 • Wzrost satysfakcji klientów,
   
 • Przewaga konkurencyjna dzięki optymalizacji procesów związanych z delegowaniem personelu za granicę,
   
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów,
   
 • Wzrost zysku wywołany racjonalizacją kosztów delegowania pracowników.
 
Audyt certyfikacyjny daje ponadto przedsiębiorcy certyfikowanemu konkretną wiedzę n/t ryzyk prawnych, podatkowych oraz ubezpie­czeniowych związanych z prowadzeniem przez niego biznesu polegającego na transgranicznym zatrudnieniu pracowników. Podczas roz­mów z audytorem sugerowane są konkretne rozwiązania mające na celu usprawnienie i zoptymalizowanie delegowania pracowników za granicę. W raporcie końcowym przedstawione są konkretne zalecenia zmierzające do poprawy konkurencyjności firmy, ograniczeń ryzyk i zabezpieczenia się na wypadek kontroli podatkowej, ubezpieczeniowej, prawno-pracowniczej oraz ewentualnych roszczeń pracowników przed sądami. Każdy raport zawiera także sugestie n/t poprawy skuteczności pozasądowego dochodzenia należności od zagranicznych i krajowych kontrahentów zalegających z płatnościami.

Jednostką powołaną w Polsce do dokonywania audytu certyfikacyjnego oraz do certyfikacji jest Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl):

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego

Dział Certyfikacji
ul. Poznańska 21/48
PL - 00-685 Warszawa 
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21

 

www.izt.org.pl
certyfikacja@izt.org.pl

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04