Ankieta

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego na bieżąco i permanentnie monitoruje rynek transgranicznego zatrudniania pracowników i związany z nim rynek usług transgranicznych.

Co roku Instytut aktualizuje dane dot. zjawiska delegowania polskich pracowników za granicę.

W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników delegowanych do UE.
Zapytaliśmy w ankiecie polskich pracowników o preferencje dot. pracy za granicą, życia za granicą, przyszłej emerytury, świadomości poziomu ochrony prawnej i ubezpieczeniowej.

Ankietę odesłało nam 7456 pracowników delegowanych aktualnie do Unii Europejskiej.

W załączniku zamieściliśmy wykaz szczegółowych pytań zadanych ankietowanym.

Wśród respondentów przeważali pracownicy w przedziałach wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata, zamieszkali głównie w miastach od 20 do 100.000 mieszkańców.

Ankieta jest pierwszym przeprowadzonym na tak ogromną skalę badaniem preferencji pracowników delegowanych. Ankiety odesłało ponad 12% ogółu aktywnie delegowanych pracowników.

Z ankiety wynikają wyraźne preferencje polskich pracowników delegowanych.

Polski pracownik chce być zatrudniony w polskiej firmie.

Preferuje on wyraźnie delegowanie przez polską firmę, niż bezpośrednie zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy.

Polski pracownik ufa Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i świadczeniom gwarantowanych przez polskie instytucje (opieka zdrowotna, emerytura). Polski pracownik nie chce i bardzo obawia się podlegania zagranicznym przepisom o zabezpieczeniu społecznym. Jest to zapewne efekt stosowanych w wielu krajach UE przez zagraniczne firmy śmieciowych modeli zatrudnienia Polaków i innych obywateli „nowych” państw członkowskich UE.

Pracownik delegowany ufa polskiemu systemowi dochodzenia praw pracowniczych. Dzięki sprawnej procedurze w sprawach pracowniczych skutecznie dochodzi on przed polskimi sądami swoich praw wynikających z bycia pracownikiem delegowanym.

Polski pracownik chce żyć z rodziną w Polsce. Wyjazdy zagraniczne są dla niego koniecznością. Chce on wyjeżdżać na krótko, by zarobić/dorobić. Swą emeryturę polski pracownik chce spędzać w przyszłości w Polsce.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04